Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2016 …

W dniu 30.01.2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym oprócz sprawozdań z pracy zarządu komisji rewizyjnej za rok 2015 odbyły się wybory władz naszej jednostki na lata 2016 – 2021.

W spotkaniu oprócz druhów czynnych i honorowych w osobach gen. Romana Kaźmierczaka i Kazimierza Śledzia towarzyszyli nam zaproszeni goście:  Adam Ostrowicki (prezes powiatowy ZOSP RP),Tomasz Głośnicki (p.o Prezesa Gminnego Zarządu OSP Lubiewo) oraz Zosia Chmara (sołtys Bysławka).

Walne zgromadzenie wybrało następujący zarząd:

 • Tadeusz Juraszewski – prezes
 • Jacek Czerwiński – naczelnik, z-ca prezesa
 • Joanna Połom – skarbnik
 • Andrzej Połom – sekretarz
 • Mateusz Nowakowski – gospodarz

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

 • Iwona Nowakowska – przewodnicząca KR
 • Tomasz Gwizdała – sekretarz KR
 • Krzysztof Czerwiński – członek KR

A także kandydatów do Zarządu Gminnego:

 •  Jacek Czerwiński,
 • Tadeusz Juraszewski

Delegatami na walne zebranie Zarządu Gminnego zostali:

 • Krzysztof Deja
 • Janusz Szmyt
 • Marek Nowakowski

Na zebraniu podziękowano również dr Ignacowi Donarskiemu za pełnienie przez wiele lat trudnej funkcji skarbnika jednostki.

Dodaj komentarz