ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2011

scan2W dniu 18.01.2011r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym oprócz sprawozdania za rok 2010 odbyły się wybory władz naszej jednostki na lata 2011 – 2015.

 

Walne zgromadzenie wybrało następujący zarząd:

Tadeusz Juraszewski – prezes

Jacek Czerwiński – naczelnik, z-ca prezesa

Ignacy Donarski – skarbnik

Andrzej Połom – sekretarz

Mateusz Nowakowski – gospodarz

Wybrano również komisję rewizyjną w składzie:

Jacek Szweda – przewodniczący KR

Krystian Puczyński – sekretarz KR

Jerzy Jaszkowski – członek KR

A także delegatów na zjazd gminny:

Leszek Januszewski, Jacek Czerwiński, Tadeusz Juraszewski

Na zebraniu podziękowano również p. gen. Romanowi Kaźmierczakowi za ogromne zaangażowanie na rzecz jednostki.

Dodaj komentarz