Zarząd jednostki

Andrzej Mięsikowski

I w-ce Prezes/Naczelnik

Mateusz Nowakowski

II w-ce Prezes

Andrzej Połom

z-ca Naczelnika

Joanna Połom

Skarbnik

Jolanta Deja

komisja rewizyjna

Iwona Nowakowska

Przewodnicząca KR

Tomasz Gwizdała

sekretarz KR

Komentowanie jest wyłączone.