Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2017

W sobotni wieczór w dniu 24 lutego 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Bysławku zebrali się druhowie na walnym zebraniu sprawozdawczym za rok 2017. Zebranie tradycyjnie otwoerzył druh prezes Tadeusz Juraszewski witając przybyłych gości: gen. Romana Kaźmierczaka (druha honorowego), Pawła Urbana (prezesa  ZP OSP RP w Tucholi), Czesławę Gromek (opiekuna strażaków z ramienia gminy Lubiewo) oraz Przemysława Ziegerta (członka ZG OSP RP w Lubiewie). Po tej części odczytano stosowne sprawozdania z działalności jednostki, sprawozdanie finansowe, komisji rewizyjnej. Przedstawiono też plan działalności na kolejny rok. W poczet członków przyjęto dh Zofię Chmara-Rink. Członkowie udzielili jednogłośnie absolutorium zarządowi jednostki.

W roku sprawozdawczym jednostka wyjeżdżała do zdarzeń 6 razy. Wszystkie te wyjazdy były związane z likwidowaniem miejscowych zagrożeń. Jednostka brała też czynny udział w likwidowaniu skutków sierpniowej nawałnicy, która przeszła przez nasze tereny.

Po części oficjalnej druhowie przy wspólnym posiłku debatowali nad sprawami jednostki.

Komentowanie jest wyłączone.