Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016…

W dniu 25 lutego 2017 roku o godzinie 18.15 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016. Mimo, że członkowie przybyli już długo przed godziną 18.00, a samo zebranie było zaplanowane na 18.00, to obyło się ono z niewielkim opóźnieniem. Przyczyną była transmisja mistrzostw świata w skokach narciarskich w Lahti. Szanse na medal reprezentanci Polski mieli ogromne, stąd takie zainteresowanie. Niestety nie udało się osiągnąć sukcesu i najlepszy z polaków – Kamil Stoch – był czwarty.

Po zakończeniu transmisji  z wyrazem rozczarowania na twarzy wszyscy obecni zgromadzili się na Sali świetlicy wiejskiej w Bysławku, gdzie prezes jednostki Tadeusz Juraszewski rozpoczął zebranie.

Prezes przywitał druhów, druhny i członków MDP  oraz zaproszonych gości, a byli to: gen. Roman Kaźmierczak (druh honorowy), Michał Skałecki (Wojt Gminy Lubiewo), Paweł Urban (prezes zarządu oddziału powiatowego OSP/ prezes OSP Bysław), Zofia Chmara (sołtys wsi Bysławek), Czesława Gromek (sekretarz zarządu oddziału gminnego OSP/OSP Minikowo) oraz Grzegorz Rybczyński (członek zarządu oddziału gminnego OSP/OSP Minikowo).

Podczas zebrania wysłuchano sprawozdań z działalności jednostki, komisji rewizyjnej za rok 2016 roku oraz projektów planu finansowego i działalności na rok 2017.

Podczas zebrania uchwałą walnego zebrania członków OSP Bysławek przyjęto do grona członków honorowych następujących druhów:

  • dh Ignacego Donarskiego
  • dh Feliksa Łyczywek
  • dh Kazimierza Jóźwiaka

wydając im stosowne akty nadania.

Na koniec odbyło się głosowanie nad absolutorium dla zarządu jednostki. Zarząd OSP Bysławek jednomyślnie otrzymał absolutorium za rok 2016.

Po części oficjalnej zebrania odbył się drobny poczęstunek przygotowany przez radę sołecką oraz rozpoczęła się „właściwa  dyskusja” na rozmaite tematy.

Więcej zdjęć znajdziecie również na naszym profilu na Facebooku

Dodaj komentarz