WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2014… ZA NAMI.

image001

W dniu 24 stycznia 2015 roku odbyło się coroczne walne zebranie sprawozdawcze za rok 2014. O godzinie 18.00 zebraliśmy się w sali świetlicy w Bysławku. W spotkaniu oprócz druhów czynnych i honorowych w osobach gen. Romana Kaźmierczaka i Kazimierza Śledzia towarzyszyli nam zaproszeni goście: Michał Skałecki (Wojt Gminy Lubiewo), Adam Ostrowicki (prezes powiatowy ZOSP RP), Paweł Urban(komendant Gminny OSP Lubiewo) oraz Zosia Chmara (sołtys Bysławka).

 

Na początku zebrania minutą ciszy oddaliśmy hołd zmarłym naszym członkom Leonowi Diabelec iLeszkowi Januszewskiemu. Następnie zgodnie z procedurami stwierdziliśmy qworum, wybraliśmy przewodniczącego zebrania i uchwaliliśmy porządek obrad.

Następnie swoje sprawozdania przedstawił zarząd oraz komisja rewizyjna. Plan na przyszły rok odczytał sekretarz Andrzej Połom. W planach na przyszły rok najważniejszym punktem było pozyskanie agregatu wysokociśnieniowego do naszego samochodu oraz powołanie (a tak naprawdę reaktywacja) drużyny MDP. Z pośród wniosków końcowych na uwagę zasługuje wniosek o zorganizowanie szkoleń specjalistycznych oraz wniosek o zorganizowanie pielgrzymki do Częstochowy.

Oficjalną część zakończyło przemówienie p. Michała Skałeckiego oraz przyjęcie nowego członka w poczet naszej społeczności: Krzysztofa Łyczywka.

Po części oficjalnej przyszedł czas na mały poczęstunek i kawę. Był to też czas, aby porozmawiać nie tylko na strażackie tematy :).

Dodaj komentarz