PO RAZ IX ORKIESTRY W BYSŁAWKU…

byslawek13_fod_001W ostatnią niedzielę (30.06.2013) w Bysławku odbył się IX OGÓLNOPOLSKI BOROWIACKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH. Festiwal rozpoczął się tradycyjnym wspólnym odegraniem przez wszystkie orkiestry na dziedzińcu klasztornym dwóch utworów White roses i North Side, które w tym roku dedykowane były zmarłemu tragicznie ks. Kapelanowi Jerzemu Woźniakowi.
Orkiestry oceniane były przez profesjonalne jury w składzie: Przewodniczący jury Profesor Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, dyrygent, chórmistrz – Mariusz Kończal oraz członek jury – doktor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, dyrygent, pedagog, metodyk, dydaktyk – Andrzej Nyderek.

Orkiestry dęte biorące udział w konkursie:

  • Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie – Kapelmistrz -Mirosław Kordowski
  • Szamocińska Orkiestra Dęta – Kapelmistrz – Łukasz Gallas
  • Młodzieżowa Orkiestra Dęta  Świekatowo – Kapelmistrz –  Tadeusz Kostański
  • Orkiestra Dęta OSP w Bysławiu – Kapelmistrz – Andrzej Ponicki
  • Młodzieżowo – Dziecięca Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem – Kapelmistrz – Grzegorz Augustynowicz i Andrzej Marciniak

GRAND PRIX IX OGÓLNOPOLSKIEGO BOROWIACKIEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013
dla Orkiestry Dętej OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie

Specjalną nagrodę otrzymał zespół „FRANTÓWKI BYSŁAWSKIE” za uświetnienie swoimi występami imprezy pn.
IX OGÓLNOPOLSKI BOROWIACKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013

Wyróżnienie dla  MAŻORETEK za uświetnienie swoimi występami imprezy pn. IX OGÓLNOPOLSKI BOROWIACKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013 otrzymał zespół działający przy Młodzieżowo – Dziecięcej Orkiestrze Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem

Wyróżnienie dla NAJLEPSZEGO TAMBURMAJORA IX OGÓLNOPOLSKIEGO BOROWIACKIEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013 otrzymała Agnieszka Kostańska – Letki – Tamburmajor  Młodzieżowej Orkiestry Dętej Świekatowo

Wyróżnienie dla NAJLEPSZEGO KAPELMISTRZA IX OGÓLNOPOLSKIEGO BOROWIACKIEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013 otrzymał Łukasz Gallas – Kapelmistrz  Szamocińskiej Orkiestry Dętej

Wyróżnienie dla NAJSTARSZEGO CZŁONKA ORKIESTRY DĘTEJ występującego na IX OGÓLNOPOLSKIM BOROWIACKIM FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013 otrzymał Zygmunt Łaszewski z Młodzieżowo-Dziecięcej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem

Wyróżnienie dla NAJMŁODSZEGO CZŁONKA ORKIESTRY DĘTEJ występującego na IX OGÓLNOPOLSKIM BOROWIACKIM FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH BYSŁAWEK 2013 otrzymał Szymon Słupiński z Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu

Puchary od sponsorów:

Puchar sołtysa sołectwa Bysławek Pani Zofii Chmara dla Młodzieżowo-Dziecięcej Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgiem

Puchar prezesa OSP Bysławek pana Tadeusza Juraszewskiego dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu

Puchar generalski od generała w stanie spoczynku pana Romana Kazimierczaka dla Szamocińskiej Orkiestry Dętej

PUCHAR W KONKURSIE MARSZOWYM:
za zajęcie I MIEJSCA otrzymała Orkiestra Dęta OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie
za zajęcie II MIEJSCA otrzymała Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Bysławiu
za zajęcie III MIEJSCA otrzymała Szamocińska Orkiestra Dęta

PUCHAR W KONURSIE KONCERTOWYM:
za zajęcie I MIEJSCA dla Orkiestry Dętej OSP przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Koronowie
za zajęcie II MIEJSCA dla Szamocińskiej Orkiestry Dętej
za zajęcie III MIEJSCA dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej Świekatowo

ORGANIZATORZY:
-Wójt Gminy Lubiewo
-Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory”
-Sołectwo Bysławek
-Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo w Bysławku
-Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławku
-Koło Gospodyń Wiejskich w Bysławku

Goście:

-Wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki
-Przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Józef Pilarski
-Wójt Gminy Wielgie – Tadeusz Wiewiórski – przewodniczący Konwentu Wójtów województwa kujawsko-pomorskiego,
-Przewodnicząca Rady Gminy Wielgie Halina Sztypka
-Zofia Reszka – sekretarz Powiatu Tucholskiego w imieniu Starosty Tucholskiego,
-Bernard Juraszewski – przewodniczący Komisji Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Lubiewo,
-Radni, sołtysi.

IMPREZA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW GMINY LUBIEWO w ramach udzielonej Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubiewo „Bory” dotacji, ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY LUBIEWO ORAZ SOŁECTWA BYSŁAWEK

źródło: mat. Urząd Gminy w Lubiewie, www.lubiewo.pl 

Dodaj komentarz