Nowy sprzęt z RPO w jednostce…

W dniu 5 czerwca delegacja z jednostek OSP naszej gminy (w tym również z naszej jednostki) udała się na OSiR w Tucholi w celu uroczystego przekazania sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” realizowanego przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa kujawsko-pomorskiego.

Nasza jednostka wzbogaciła się o 7 nowoczesnych hełmów. Natomiast jednostki z gminy pozyskały pompę szlamową, pompę pływającą oraz agregat prądotwórczy.

Komentowanie jest wyłączone.