Kolejni druhowie po kursie KPP…

W dniach od 16 do 22 października trzech druhów z naszej jednostki: Andrzej Połom, Andrzej Mięsikowski oraz Krzysztof Deja uczestniczyli w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który był organizowany przez firmę Campus na obiektach OSP Bysław. W dniu 22 października druhowie przystąpili do państwowego egzaminu i zakończyli go wynikiem pozytywnym uzyskując tytuł „RATOWNIKA”. Podniesienie kwalifikacji przez kolejnych druhów w naszej jednostce w znaczny sposób przyczynia się do podniesienia bezpieczeństwa społeczeństwa na terenie sołectwa Bysławek i okolic.

Druhom Gratulujemy!!!

Dodaj komentarz