Kolejni druhowie na szkoleniu podstawowym…

W okresie od 6 września do 28 października 2011 roku 6 druhów z naszej OSP uczestniczyło w przeszkoleniu podstawowym (części I i II) na strażaka ratownika. Część teoretyczna odbywała się metodą e-learningu w okresie 6 – 30 września 2011 roku. W dniu 30 września odbył się egzamin teoretyczny. Następnie druhowie przystąpili do szkolenia praktycznego zakończonego egzaminem w dniu 28 października w OSP Bysław. Wszyscy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

W szkoleniu brali udział druhowie: Janusz Szmyt, Krzysztof Deja, Krzysztof Czerwiński, Krystian Puczyński, Andrzej Mięsikowski oraz Piotr Iwicki.

Dodaj komentarz