Członkowie czynni

Jacek Czerwiński

w-ce prezes naczelnik

Andrzej Połom

sekretarz OSP

Mateusz Nowakowski

wice prezes/gospodarz

Jacek Szweda

strażak

Paweł Deja

strażak

Piotr Iwicki

strażak

Joanna Połom

Skarbnik

Andrzej Mięsikowski

z-ca naczelnika

Iwona Nowakowska

Przewodnicząca KR

Tomasz Gwizdała

sekretarz KR

Janusz Szmyt

strażak

Komentowanie jest wyłączone.