Zarząd jednostki

Jacek Czerwiński

w-ce prezes naczelnik

Andrzej Połom

sekretarz OSP

Mateusz Nowakowski

wice prezes/gospodarz

Andrzej Mięsikowski

z-ca naczelnika

Iwona Nowakowska

Przewodnicząca KR

Tomasz Gwizdała

sekretarz KR

Komentowanie jest wyłączone.