Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2018

W sobotni wieczór o godz. 18:00 druhny i druhowie z OSP w Bysławku licznie zebrali się w sali świetlicy wiejskiej na corocznym walnym zebraniu sprawozdawczym.

Zebranie otworzył prezes jednostki druh Tadeusz Juraszwski, który przywitał druhny i druhów oraz gości przybyłych na zebranie. Wśród gości, którzy zaszczycili nas swoja obecnością byli: Joanna Jastak (Wójt Gminy Lubiewo), gen. Roman Kaźmierczak (druh honorowy), mł. bryg. Arkadiusz Kroll (z-ca Komendanta PSP w Tucholi), Michał Skałecki (radny Rady Powiatu Tucholskiego), Czesława Gromek (członek prezydium ZG OSP RP Lubiewo), Marek Gromek (przedstawiciel Lasów Państwowych), Zofia Chmara-Rink (sołtys wsi Bysławek).

Na początku zebrania uczczono minutą ciszy zmarłego w lipcu druha Kazimierza Rinka. Następnie odczytano stosowne sprawozdania z działalności jednostki, podziękowano wyróżniającym się druhom, przedstawiono stan finansów oraz swoje sprawozdanie przedstawiła komisja rewizyjna. Przedstawiono też plany na rok 2019.

Po tym czasie głos przejęli goście, którzy w bardzo wielu ciepłych słowach wyrażali się o pracy druhów. Podkreślano działalność nie tylko bojową, ale także zaangażowanie w prewencję i działalność kulturalną. Na koniec części oficjalnej druhowie w sposób jednogłośny udzielili absolutorium zarządowi jednostki.

Najważniejsze wydarzenia w roku 2018:

 • organizacja XIV  Ogólnopolskiego Borowiackiego Festiwalu Orkiestr Dętych.
 • organizacja wyjazdu integracyjnego dla rodzin strażaków do Solca Kujwskiego
 • wyjazd MDP do Warszawy
 • zabezpieczenie XI Ogólnopolskego Ekologicznego Biegu Szlakiem Trzech Wież nad Borami.
 • udział w uroczystościach kościelnych – Boże Ciało
 • udział w Gminnych Obchodach Dnia Strażaka w Minikowie
 • udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych oraz zawodach wędkarskich
 • udział w akcji „1000 drzew na minute”
 • udział delegacji w obchodach 100-lecia OSP Kaski
 • współorganizowanie akademii: 11 listopada, 3 maja

Działania bojowe:

Druhowie z OSP Bysławek uczestniczyli w 9 zdarzeniach, w tym:

 • pożary: 2
 • miejscowe zagrożenia: 5
 • ćwiczenia gminne: 1
 • zab. medyczne: 1

Komentowanie jest wyłączone.