Testowanie nowej pompy…

pompa_proba1
W dniu 24 października 2010
roku przy jeziorze w Bysławiu odbył się próbny rozruch nowo pozyskanejpompy Tohatsu otrzymanej z ZOSP RP.

W ćwiczeniach uczestniczyli: Tadeusz Juraszewski, Jacek Czerwiński, Mateusz Nowakowski, Andrzej Mięsikowski, Jacek Szweda, Leszek Januszewski oraz Krystian Puczyński

pompa_proba2

Dodaj komentarz